กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจประกันชีวิตที่ลูกค้าวางใจในบริการ

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลแห่งความภูมิใจ Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 จาก World Business Outlook นิตยสารธุรกิจและการเงินจากสิงคโปร์ ตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและสังคม  พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมอบการบริการที่ดีที่สุด ครอบคลุมทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เพื่อสร้างความประทับใจและไว้วางใจในบริการ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีความยินดีในโอกาสได้รับรางวัล Most Trusted Insurance Service Provider Thailand 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อการให้บริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลผู้ถือกรมธรรม์ทุกคนตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง  และยังตอกย้ำความสำเร็จตามเป้าหมายในการเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ให้ความใส่ใจกับลูกค้าและสังคม ด้วยภารกิจในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม และการบริการที่ประทับใจในทุกช่องทาง

ด้วยแนวคิดในการใส่ใจลูกค้าเป็นสำคัญ กรุงเทพประกันชีวิตมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือต่างๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ที่ให้บริการด้านธุรกรรมกรมธรรม์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การรับประกัน  การพิจารณาสินไหม และการจ่ายเงินตามสัญญาแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในด้านของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันแล้ว บริษัทฯ ยังพัฒนาบริการเสริมด้านสุขภาพ BLA EveryCare ขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริการของ BLA EveryCare แก่ลูกค้าทุกคน โดยไม่จำเป็นต้องถือกรมธรรม์สุขภาพ เพื่อมอบความอุ่นใจ และสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างด้านการบริการสุขภาพ

สำหรับบริการ BLA EveryCare ได้จัดหมวดบริการสุขภาพออกเป็น 3 หมวดหลัก คือ

  • EveryCare Before ด้วยแนวคิด Prevention การป้องกัน ช่วยให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดี ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี บริการ BLA Health Partner ซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงการแนะนำและช่วยวางแผนก่อนการรักษาพยาบาล
  • EveryCare Special สำหรับช่วงที่ลูกค้าเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล  ด้วยแนวคิด Protection เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและการรักษาที่ดี โดยมีบริการต่างๆ คือ BLA Medevac Hotline บริการรถฉุกเฉิน ซึ่งร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลทั่วประเทศ บริการ Pre Arrangement เพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมในการเข้ารักษาตัว และ Pre Authorization วางแผนค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับการรักษาในกลุ่มหัตถการที่กำหนดร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตร การบริการ Fast Track Discharge เพื่อให้ลูกค้าสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็ว รวมถึง Driving Home บริการรับหรือส่งเมื่อเข้ารักษาตัว และ BLA Telemed Plus การปรึกษาแพทย์ทางไกล เพื่อลดการเดินทางไปโรงพยาบาล เป็นต้น
  • EveryCare After แนวคิด Pampering สำหรับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด อาทิ บริการพยาบาลที่บ้านหลังผ่าตัดสำหรับกลุ่มโรคสมอง โรคกระดูกและข้อ และ บริการให้คำแนะนำการฟื้นฟูสุขภาพหลังป่วย

“ทั้งหมดนี้มาจากแนวคิดในการใส่ใจลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เอาประกันภัยทุกราย และยังได้มีการกำหนดแผนธุรกิจในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ โดยมีการนำตัวชี้วัดด้วยคะแนน Net Promotor Scores หรือ NPS มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับคะแนน NPS เพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนถึงความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศ ในอนาคตเรายังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นให้ครอบคลุมความต้องการในทุกช่องทางการขาย โดยมีแผนเพิ่มการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสตลอดปี 2567 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และประสบการณ์ที่ดีและครอบคลุมกับความต้องการมากยิ่งขึ้นต่อไป” นายโชนกล่าว

Facebook Comments Box

About The Author