โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ จัดงาน “Concert Birthday for Back to School” เนื่องในวันเกิด ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ

ในวาระครบรอบ 22 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันเกิด ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตและประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงร่วมกับ มูลนิธิร่วม น้ำใจต้านภัยเอดส์ และ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ จัดงาน “Concert Birthday for Back to School” โดยวงโชว์พราวด์ นำทีมโดย น้องมินมิน ด.ญ.แพรไพลิน เสาธงยุติธรร (ลูกสาว หนึ่ง-จักรวาล เสาธงยุติธรรม)/ น้องมามูร์ ด.ช.ณภัทร วิงประวัติ/ น้องน้ำหนึ่ง ด.ญ.พิรัลณัฐชา ดำรงมหาสวัสดิ์/ น้องเอเธนส์ นายปัณณทัต เจนจบเขตต์/ น้องหว่าหวา ด.ญ.อรอัยยา จงสิทธิสัจจะกุล/ น้องนาย ด.ญ.นาย…

Read More

บำรุงราษฎร์ ส่งต่อความห่วงใยสู่ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ “Bumrungrad Young Take Care”

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดโครงการ “Bumrungrad Young Take Care” ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อสืบสานประเพณีไทย และส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้สูงอายุ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันและมีมิตรไมตรีต่อกัน ตลอดจนการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมประเพณีไทย ในการระลึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นสมาชิกสำคัญในสังคม จึงจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว มอบยาและเวชภัณฑ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสุขและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยา ช่วยเหลือ และแสดงความห่วงใยต่อสังคม “เราให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดูแลกันอย่างเอื้ออาทร โดยการส่งมอบความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และการสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลให้แก่ประชาชนอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบุคลากรแล้ว ยังเป็นการตอบแทนและส่งต่อความห่วงใย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและสร้างสรรค์ความยั่งยืนสู่สังคมไปพร้อมกัน” คุณนภัส เปาโรหิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าว มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมายภายใต้แนวคิด “Your smile is my Happiness”  ตลอดทั้งปี สอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืนตามพันธกิจขององค์กร

Read More

สิงห์ เอสเตท สานต่อโครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” ปีที่ 3  เดินหน้าปลูกป่า 1 ล้าน ตร.ม. สร้างพื้นที่สีเขียว มุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนครบวงจร ตามปรัชญา “Go Beyond Dreams”

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก เร่งขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภายใต้ปรัชญา “Go Beyond Dreams” เพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินงาน มุ่งสู่องค์กรที่บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ.2573  ผ่านโครงการ “ปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลังจากคิกออฟไปเมื่อปี พ.ศ.2565 ตั้งเป้าปลูกป่า 1 ล้านตารางเมตร ภายในปี พ.ศ.2568 โครงการปลูกป่าด้วยปลายนิ้ว ดำเนินภายใต้ปรัชญา “Go Beyond Dreams” ในกลยุทธ์ Go Exceed, Go Exist สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านความสมดุลในทุกมิติ ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน แบบ 1 ต่อ 1 หรือ 1 ตารางเมตร  ที่สิงห์…

Read More

สหพัฒน์ ลุยต่อ “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ปี 4 จัดแคมเปญเปิดรับประเภทขยะเพิ่ม “ถุงวิบวับ” จากขยะกำพร้า สู่ขยะล่องหน

สหพัฒน์ รวมพลังเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าต่อกับ “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ภายใต้โครงการ Care the Whale เข้าสู่ปีที่ 4  ล่าสุดจัดแคมเปญเปิดรับประเภทขยะเพิ่ม “ถุงวิบวับ” จากขยะกำพร้า สู่ขยะล่องหน นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่าสหพัฒน์ รวมพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาคชุมชน ได้แก่ วัดจากแดง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (OSP) และ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ร่วมเดินหน้าโครงการ “สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยยังคงมุ่งสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ ดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ณ บริเวณคุ้งบางกะเจ้า  “สำหรับปีนี้…

Read More

Dow จับมือ มูลนิธิโลกสีเขียว และ EEC Thailand สร้างนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์ ต้านโลกร้อน ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน’

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์และดูแลป่าชายเลนไทยอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมค่ายรักษ์ป่าชายเลนภายใต้โครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ประโยชน์ของป่า ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบและวิธีช่วยลดปัญหาโลกร้อนและขยะทะเล โดยร่วมกับมูลนิธิโลกสีเขียว และ องค์กรเพื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (EEC Thailand) จัดค่ายหนูน้อยรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Kid’s Camp) ให้กับนักเรียนชั้นประถมปลาย และค่ายเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน (Child-len Youth Camp) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยมีเยาวชนในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ป่าชายเลนปากน้ำประแส จังหวัดระยอง กิจกรรมในค่ายรักษ์ป่าชายเลนประกอบด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การคิด และการฝึกฝนทั้งจากภาคทฤษฎีในห้องเรียนและการลงมือปฏิบัติในฐานกิจกรรมเกี่ยวกับป่าชายเลนและขยะทะเล รวมไปถึงการทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอต่อสาธารณชน ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กๆ ที่ใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียนเดียวกันและระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ต่อไป นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล…

Read More

มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป สานต่อโครงการ ‘ดีต่อใจ หัวใจสีเขียว ยกกำลัง 3  By Millennium Auto’ ชวนปลูกป่า 3,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่ออนาคตลูกหลานไทย

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด อย่างเป็นทางการในประเทศไทย สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ ‘ดีต่อใจ หัวใจสีเขียว ยกกำลัง 3  By Millennium Auto’ ชวนกลุ่มคนรักษ์โลก ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวคืนสู่ธรรมชาติ ตั้งเป้าหมาย 3,000 ต้นกล้าในปี 2567 พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และจัดแคมเปญพิเศษ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน ณ หมู่บ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี โดยการส่งมอบรถ บีเอ็มดับเบิลยู, มินิ และมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ทุก 1 คัน จะมอบเงินสนับสนุนการสั่งซื้อต้นกล้า จำนวน 10 ต้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 31…

Read More

ชวนเที่ยวงานบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุเจ้าเจดีย์วัดบ้านปางถิ่นกำเนิดและละสังขารของครูบาเจ้าศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย “ตนบุญแห่งล้านนา” พระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย วัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ถือเป็นอีกพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่อายุประมาณ ๙๘ ปี อีกแห่งหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นถิ่นกำเนิดและสถานที่ละสังขารของครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดบ้านปางยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการสร้างของพระครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง รูปที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘  ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน แต่ในปัจจุบันเจดีย์เกิดการแตกร้าวและทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ และคณะศรัทธาวัดบ้านปาง จึงได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ เพื่อให้เจดีย์มีความมั่นคงแข็งแรง มีความสวยงามอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกถึงสังฆบารมีครูบาศรีวิชัย เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปีพุทธศักราช 2570 ซึ่งจังหวัดลำพูนได้เสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครูบาศรีวิชัย หรือ พระศรีวิไชย เป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูน ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทย จนได้รับการขนานนามว่า ตนบุญแห่งล้านนา เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2421, อำเภอลี้ และละสังขารเมื่อ 21 กุมภาพันธ์…

Read More

รฟฟท.จัดกิจกรรม CSR ตอกย้ำความรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง จัดกิจกรรม CSR ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคม เชื่อมสัมพันธ์องค์กรสู่ชุมชน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งบริษัทฯ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ถือเป็นวันสำคัญที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในฐานะผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า โดยเริ่มจากการบริหารโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร หรือ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จนมาถึงการได้รับภารกิจสำคัญในการบริหารการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถและซ่อมบำรุง พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอยู่เสมอ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร เพื่อมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการบริการและการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม CSR ขึ้น ด้วยการส่งมอบข้าวสารสายพันธุ์หอมมะลิ จำนวน 300 ถุง…

Read More

ทิพยประกันภัย น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ควบคู่แนวคิด ‘ESG’ ดูแลสิ่งแวดล้อม หนุนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม คือพื้นฐานของทุกชีวิต การใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชา “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” และแนวคิด ‘ESG’ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม มาเป็นแนวทางในการจัดโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 37  โดยนำคณะครู-อาจารย์ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมถอดบทเรียนการดูแลสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม พร้อมทำกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและหนุนให้สังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัท ทิพยประกันภัย ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิธรรมดี สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย คุรุสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา เป็นประจำทุกเดือนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครู-อาจารย์ และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าใจ…

Read More

“วิ่งนี้เพื่อให้” KMS Run for Giving 2024 จัดโดย สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์

สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ขอเชิญชวน พี่น้องชาวเขมะสิริฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมงานวิ่งเพื่อการกุศล “วิ่งนี้เพื่อให้ KMS Run for Giving 2024” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผู้ชนะเลิศ Over All ประเภท Mini Marathon 10 กิโลเมตร นอกจากนั้นมีถ้วยรางวัลประเภท Fun Run 5 กิโลเมตร ประเภท Family Run 3 กิโลเมตร ประเภททีมผู้สมัครมากที่สุด และประเภทแฟนซี มีตรวจสุขภาพฟรีในงาน หลังจบการแข่งขันมีจับสลากรางวัลพิเศษแก่ผู้โชคดี รางวัล Microwear Smart Watch 4 เรือน เตาอบ และอื่นๆ อีกมากมาย รายได้การจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ รพ.วชิรพยาบาล กรุงเทพฯ และสนับสนุน รร.พีระยานุเคราะห์ รร.ตำรวจตระเวนชายแดน อ.ขัยสมบูรณ์ จ.สระแก้ว…

Read More