อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ ชี้ช่องผู้ประกอบการอาหารเครื่องดื่มไทย ร่วมงาน FHA-Food & Beverage 2024 สิงคโปร์ เป็นประตูสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมต่อตลาดโลก

นางสาวเจนิส ลี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมด้านการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม – สิงคโปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน FHA-Food & Beverage (FHA-F&B 2024) สิงคโปร์ กล่าวถึงความสามารถของประเทศไทยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มว่า ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากมาย โดยมาจากข้อได้เปรียบหลายประการ ทั้งการมีความหลากหลายของวัตถุดิบ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป รวมถึงความสามารถของผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

ซึ่งในปี 2567 คาดว่าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยจะสร้างรายได้ถึง 71.79 พันล้านเหรียญ และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีกราว 5.04% ต่อไปจนถึงปี 2571 การเติบโตดังกล่าวเกิดจากแรงหนุนในหลายปัจจัยทั้งจำนวนประชากร รายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การมีประชากรอายุน้อยกลุ่มใหม่ที่ต้องการนวัตกรรมอาหารใหม่ๆ อีกด้วย

ด้านตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดื่มของไทยก็อยู่ในช่วงการเติบโตเช่นกัน โดยคาดว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของไทยจะมีมูลค่าเติบโตแตะ 6.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 แต่ส่วนใหญ่มาจากการบริโภคภายในประเทศถึง 79% ส่วนแนวโน้มของตลาดเครื่องดื่มนั้น มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลต่ำหรือไม่มีน้ำตาล เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มคอมบูชา และเครื่องดื่มชาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์นมจากพืช รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีต้นแบบหรือได้รับแรงบันดาลใจจากประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าประเทศไทยรวมถึงผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มของไทยจะมีความสามารถในด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว แต่ก็จำเป็นต้องมีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งจะพาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้ประสบความสำเร็จในตลาดโลกได้

โดยงาน FHA-Food & Beverage เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญของเอเชีย เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญและเป็นประตูบานใหญ่ที่สร้างโอกาสเชื่อมต่อกับผู้ค้าทั่วโลกได้ดีที่สุดทางหนึ่ง งาน FHA-Food & Beverage มีจุดเด่นด้านการเป็นศูนย์รวมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความรู้ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทิศทางของนวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวโน้มธุรกิจ และเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายกับผู้ซื้อ ผู้จัดจำหน่าย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่มีความสำคัญ

สำหรับจัดงาน FHA-Food & Beverage 2024 ในปีนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2564 ณ Singapore EXPO มีพื้นที่จัดแสดงงานกว่า 65,000 ตารางเมตร พร้อมพาวิลเลี่ยนนานาชาติมากถึง 70 แห่ง จากประเทศผู้ค้าสำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย เบลเยียม จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน ภูมิภาคไต้หวัน ไทย ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฯลฯ สำหรับในส่วนของพาวิลเลี่ยนของไทยมีบริษัทตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงงานแล้วกว่า 25 แห่ง ส่วนบริษัทที่จะเข้าร่วมจัดแสดงงานนั้นมีมากถึง 1,500 แห่ง โดย 70% เป็นผู้ผลิตโดยตรง และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานถึง 60,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วทุกภูมิภาคของโลก

ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ อาทิ FHA Beer Awards 2024, FHA Ultimate Meat Challenge for Meat Innovation, Young Talents Escoffier – Singapore Selection, Sustainable Food Future, Halal Food Seminar ฯลฯ พร้อมทั้งยังจัดงานร่วมกับงาน ProWine Singapore อีกด้วย

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดงาน FHA-Food & Beverage 2024 สามารถติดตามได้ที่ https://fhafnb.com/bkkpc.

Facebook Comments Box

About The Author