“ปองพล” เปิดงาน “บุกตะวันออกกลาง 2022”

“ปองพล” เปิดงาน “บุกตะวันออกกลาง 2022”
กลุ่มบริษัทอักษรา ขนผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสส่งออกสินค้าไทย เพิ่มมูลค่าธุรกิจ สร้างรายได้ ภายใต้การผลักดัน ส่งเสริมผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ

นายปองพล อดิเรกสาร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาในหัวข้อ “บุกตะวันออกกลาง 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทอักษรา โดยมี คุณอักษราภัค ปรัชญากุลวรา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอักษรา

นายปรพล อดิเรกสาร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม นายพิกิฐ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึง อดีตเอกอัครราชทูต และอดีตกงสุลใหญ่มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตะวันออกกลาง

ทั้งนี้ นายปองพล รู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ที่สำคัญ เป็นการแชร์ข้อมูล
ความรู้ และประสบการณ์ตรง ทั้งในมุมมองของตัวแทนจากภาครัฐ ที่เคยทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ ในตะวันออกกลาง และในมุมมองของตัวแทนภาคเอกชนที่เข้าไปบุกเบิกตลาดในกลุ่มประเทศ GCC ซึ่งวิทยากรแต่ละคน นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ทำงานมีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวัฒนธรรม ความต้องการของ
ตลาดโลกอาหรับ ตลอดจนข้อพึงระวังทำธุรกิจกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการทำแผนธุรกิจ แผนการตลาดก่อนที่จะเข้าไปประกอบธุรกิจ ขยายตลาดไปยังภูมิภาคนี้ ตนในฐานะที่เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านต่างประเทศในภาพรวมของประเทศไทย ทราบดีว่า สินค้าไทยที่มีมาตรฐานหลายประเภท เป็นที่ต้องการในตลาดโลก และตลาดโลกอาหรับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีความต้องการในผลิตภัณฑ์และบริการของไทยเราสูง ดังนั้น เมื่อสถานการณ์โควิดที่ผ่อนคลายลง คาดว่า ภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่ น่าจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดมาแล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มคึกคักขึ้น ธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วและเป็นที่ต้องการในตลาดโลกสูง ได้แก่ อาหาร สินค้า และบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ พร้อมมองถึงอัญมณีของไทยส่งออกตลาดตะวันออกกลางนับได้ว่า เป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง อีกทั้งชาวอาหรับมีความชื่นชอบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยว่า เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูง ชิ้นงานมีความประณีตงดงาม โดยเชื่อว่า จะสามารถครองใจลูกค้าในตลาดตะวันออกกลางได้ไม่ยาก นอกจากนี้ตะวันออกกลางยังเป็นภูมิภาคที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา นับเป็นยุทธศาสตร์การค้าที่สำคัญ จึงเหมาะจะใช้เป็นประตูทางการค้าขยายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปสู่ตลาดประเทศต่าง ๆ ในทั้ง 3 ทวีปดังกล่าวอีกด้วย

ด้านคุณอักษราภัค ในฐานะนายกสมาคมการค้าผู้ผลิต ผู้ส่งออก เอเชีย ตะวันออกกลาง ย้ำถึง วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจภาคการผลิตการส่งออกของผู้ประกอบการไทยไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเฉพาะ สำหรับการประกอบธุรกิจในตลาดโลกอาหรับ ทั้งนี้
จากประสบการณ์นำสินค้าไทยส่งออกไปขายต่างประเทศมากกว่า 10ปี จึงทำให้มีคอนเนคชั่นและเทรดเดอร์รายใหญ่ สั่งสินค้าไทยต่อเนื่องผ่านบริษัท อักษรา อีคอสเมติค จำกัด นับล้านรายการ ถือเป็นการการันตีคุณภาพของทางบริษัทฯ โดยสิ่งสำคัญสินค้าไทยในสายตาตะวันออกกลาง คือ สินค้าที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่นิยมมาก แล้วทางบริษัท ได้คัดสรรสินค้าคุณภาพไปวางจัดจำหน่ายอยู่แล้ว ลูกค้าก็เกิดความไว้วางใจในสินค้าไทยทุกผลิตภัณฑ์ที่วางใน Zavala Shop

ขณะนายนพดล ทองมี หัวหน้าเร่งรัดตลาดตะวันออกกลาง ตลาดประชาคมรัฐอิสระ ระบุว่า ในภูมิภาคตะวันออกกลางเน้นไปที่กลุ่ม GCC 6 ประเทศ คือ คูเวต โอมาน ซาอุดิอาระเบีย บาห์เรน สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก มีฐานผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะเข้าไปในตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานสูงและภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีการขยายตัวเนื่องจากเป็นฐานการผลิตของพลังงานเป็นหลัก นอกจากกลุ่ม GCC แล้ว ยังมีกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางซึ่งมีฐานของผู้บริโภคในปริมาณที่สูง เช่น อิรัก ตุรเคีย จอร์แดน เลบานอน ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการนำสินค้าไทยเข้าไป

สำหรับสินค้าไทยที่เข้าไปในตลาดช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวที่ดี รวมถึงปีนี้ถึงเดือนเมษายน มีการขยายตัวของการส่งออกน่าพอใจ ส่วนสินค้าหลักแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ อุตสาหกรรมรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องทำความเย็น มีการขยายตัวในระดับที่ดี ส่วนสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น ข้าว ที่สามารถส่งออกสินค้าไปในตลาดตะวันออกกลางยาวนาน รวมถึง อัญมณี เครื่องสำอาง มีอัตราการส่งออกที่ดีมาก เพราะมีการขยายตัวของบ้านเรือน อสังหาริมทรัพย์มีความต้องการ ถือเป็นช่องทางการตลาดและผู้ประกอบการของไทย ที่สนใจตลาดตะวันออกกลาง สำหรับสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในระดับที่ดีมาก ถือว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม เป็นโอกาสที่ดี สำหรับผู้ประกอบการบุกตลาดนี้ และมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จ

Facebook Comments Box

About The Author