‘หมอบุญ’ ดอง ‘ดาวเรือง กรุ๊ป’ ระดมทุน 500 ล้านเหรียญยูเอสฯดันร้านค้าปลอดภาษี สปป. ลาว ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน

‘ไทยเมดิคอลโกลฟ’ ลงนามกับ ‘บ.ดาวเรือง กรุ๊ป’ ลงทุนธุรกิจดิวตี้ฟรี ใน สปป.ลาว มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

นายคำพัน อันลาวัน เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย
ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนและเป็นสักขีพยานฝั่งลาว ขณะที่นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนและเป็นสักขีพยานฝั่งไทย ในความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด (ประเทศไทย) โดยนายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด​ ซึ่งได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมลงทุนธุรกิจ ดิวตี้ฟรี ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ บริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด โดยนางเหลื้อง ลิดดัง ประธานกรรมการบริษัท ดาวเรือง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตภัณฑ์กาแฟยี่ห้อดาว ณ
ณ ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย

ซึ่งภายหลังตัวแทนและสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้ง 2 บริษัท ได้เดินทางเข้าชมพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดน สะพานมิตรภาพลาว-ไทย​ โซนพื้นที่ประกอบธุรกิจร้านค้าปลอดภาษี สปป.ลาว ณ ปัจจุบัน และบริเวณสถานีขนส่งท่าบก ที่จะเกิดขึ้นแห่งใหม่ในอนาคต

ทั้งนี้การลงทุนในการร่วมทุนครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะครอบคลุมไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันระบบโลจิสติกส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการพัฒนาศักยภาพไปอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้ร่วมลงทุนกับประเทศเวียดนามในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

Facebook Comments Box

About The Author