กรมพัฒน์ฯ ประกาศผลการประกวดรางวัล ‘ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566’ หรือ ‘Thailand Franchise Award 2023’ พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและยกย่องให้เป็นธุรกิจต้นแบบแห่งปี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศผลการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 หรือ ‘Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023’ พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ธุรกิจที่สามารถฝ่าด่านหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเข้มข้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้แสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน โดยตั้งใจใช้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานสากล ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีรายได้ที่มั่นคง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการเปิดรับสมัครธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด ‘รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2566 หรือ Thailand Franchise Award 2023 : TFA 2023’ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมการประกวดต้องดำเนินธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปีนี้มีธุรกิจแฟรนไชส์สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 54 แบรนด์ แต่มีธุรกิจที่สามารถฝ่าฟันจนผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้น จำนวน 12 แบรนด์ ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566) โดยแบ่งรางวัลการประกวด ออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่

รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนด์ Sukishi korean charcoal grill
รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนด์ Tora Cha

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด แบรนด์ SHIPPOP รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท ธณ คอนซัลแทนท์ จำกัด แบรนด์ Tora Cha และรางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมได้แก่ บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด แบรนด์ Sukishi korean charcoal grill

รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนด์ Smart Brain

ประเภทที่ 2 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท อากะอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ AKA รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม ได้แก่บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ DAKASI รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด แบรนด์ BEST Express

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนด์ วงษ์พาณิชย์

รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แบรนด์ วงษ์พาณิชย์ และ รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด แบรนด์ Smart Brain

รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม ได้แก่ แบรนด์ DAKASI

ประเภทที่ 3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท คามุ คามุ จำกัด แบรนด์ KAMU KAMU  และรางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จำกัด แบรนด์ LaundryBar

ประเภทที่ 4 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล คือ รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยมได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง ได้แก่ แบรนด์ Coffee Journey
ะรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี ได้แก่ แบรนด์ Dairy Queen

ประเภทที่ 5 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง ได้แก่ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์ Coffee Journey และรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี ได้แก่  บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด แบรนด์ Dairy Queen

อธิบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแบรนด์ที่ได้รับรางวัล ท่านสามารถนำโล่รางวัล หรือ ใบประกาศนียบัตร Thailand Franchise Award ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านได้ นอกจากนี้ ยังจะได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมฯ

และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น ขอให้ตระหนักว่านับแต่นี้ไปธุรกิจของท่าน ได้เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจแฟรนไชส์รายอื่นแล้วอย่างเต็มภาคภูมิ เชื่อว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้นๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจของท่านมีโล่รางวัลการันตีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีตลอดไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านมีแต้มต่อและได้เปรียบในการแข่งขัน”

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ http://franchise.dbd.go.th กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5953 และสายด่วน 1570

#PoweredByDBD

Facebook Comments Box

About The Author