ไต้หวัน เอ็กซ์โป 2023 เริ่มแล้ว! ร่วมเปิดโลกนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมการค้าระดับทวิภาคี 20-22 กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทค

กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2566 – กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT) และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เปิดงาน TAIWAN EXPO 2023 in Thailand อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Let’s T-AI Together” ให้เป็นเวทีส่งเสริมการค้า การลงทุนทวิภาคีระหว่างไทยกับไต้หวัน ภายในงานมีบริษัทชั้นนำของไต้หวันกว่า 170 บริษัท นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน มาจัดแสดงใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Medical) รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ (Intelligent Lifestyle) โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นายเจมส์ ซี. เฮฟ. ฮวง ประธาน สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA)

นายเจมส์ ซี. เฮฟ. ฮวง ประธาน สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวว่า งานไต้หวัน เอ็กซ์โป 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Let’s T-AI Together” ซึ่งคำว่า “T-AI” มีการออกเสียงคล้ายกับไทย และไต้หวัน เพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับไต้หวัน และความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกันอย่างมายาวนาน ซึ่งสะท้อนวัตถุประสงค์การจัดงานที่มุ่งหวังให้เป็นเวทีการค้า การลงทุนระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับไต้หวัน ผ่านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม และความต้องการของคนไทย นอกจากนี้ คำว่า“T-AI” ยังนำเสนอแนวคิดการจัดงานที่จะร่วมสร้างกรอบแห่งอนาคตของเมืองอัจฉริยะผ่านเทคโนโลยี AI ร่วมกันระหว่างไทยกับไต้หวัน

นางเซวีย ซิ่มเม่ย รักษาการผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (TECO)
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
นายเด็ดดวง ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ T-CEB

งานไต้หวัน เอ็กซ์โป 2023 ได้รวบรวมบริษัทชั้นนำจากไต้หวันกว่า 170 บริษัท มาร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และโซลูชันใหม่ล่าสุด โดยจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) นำเสนอเทคโนโลยีการสร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Medical) ตอบสนองเทรนด์การดูแลสุขภาพ และระบบการรักษาทางไกล (Telemedicine) รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) นำเสนอโซลูชันล้ำสมัยในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทรัพยากรหมุนเวียน หรือใช้วัตถุดิบรีไซเคิลเพื่อสร้างเศรษฐกิจบนความยั่งยืน และไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ (Intelligent Lifestyle) รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนสะดวกสบายยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีพาวิลเลียน Taiwan Excellence ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน (BOFT), MOEA พาวิลเลียนเมืองไทเป (Teipei City) และ พาวิลเลียนเมืองเกาสง (Kaohsiung City) ที่แนะนำจุดเด่นความเป็นเมืองท่าอันดับต้นๆ ของไต้หวันในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน พร้อมด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของไต้หวัน เพื่อเป็นสะพานเชื่อมให้คนไทยเข้าถึงไต้หวันอย่างใกล้ชิดในทุกมิติ

ภายในงานยังมีกิจกรรมโดดเด่นที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทุกปี คือ การจัดประชุมสัมมนาด้านอุตสาหกรรม งานประชุมแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยในปีนี้มี หัวข้อการประชุมสัมมนาที่น่าสนใจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการลงทุนในไต้หวัน ยานยนต์ไฟฟ้า เมืองอัจฉริยะ การแพทย์อัจฉริยะ และ ESG โดยมีไฮไลต์งานสัมมนาที่ห้ามพลาดหัวข้อ The Future of Manufacturing: Embracing 5G Private Network, Industry 4.0 & ESG โดยวิทยากรจากบริษัท Chunghwa ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอันดับ 1 ของไต้หวัน และยังมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจแบบตัวต่อตัว เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในอุตสาหกรรมไทยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในอุตสาหกรรม อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี เพื่อขยายการเติบโตและพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน TAIWAN EXPO 2023 in Thailand ได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค หรือเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://thaionline.taiwanexpoasean.com/en/index.html

Facebook Comments Box

About The Author