ไทยวาคว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก HR Asia Best Companies to Work for in Asia Thailand 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชูกลยุทธ์ 3 Rights Cores ดึงศักยภาพสูงสุดของคนในองค์กร มุ่งเน้นทีมงานเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จ

กรุงเทพฯ, 30 ตุลาคม 2566  บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโฮ เรน ฮวา ประธานกรรมการบริหาร รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2566 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน (Digital Transformation Award) ตอกย้ำการเดินทางตลอดระยะเวลา 76 ปี โดยมีพนักงานเป็นหัวใจของความสำเร็จ ผ่านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์ 3 Rights Cores ได้แก่ Right People, Right Quality และ Right Place ที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพสูงสุดของคนในองค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานทุกคนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทยวา

คุณโฮ เรน ฮวา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การที่ไทยวาสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระดับภูมิภาคเอเชียมีเบื้องหลังความสำเร็จมาจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ตลอดจนพนักงานที่มีศักยภาพ สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตามโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารได้อย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าธุรกิจจะสามารถประสบความสำเร็จได้หากคนในองค์กรรู้สึกว่าพวกเขามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ไทยวาจึงให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ให้พวกเขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ทำให้เรามีทีมเวิร์คที่ดีและพร้อมร่วมกันผลักดันองค์กรไปข้างหน้า”

คุณดวงกมล จิรพรเกษมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย และรางวัลองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมองค์กรให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล เราได้นำกลยุทธ์ 3 Right Cores มาเป็นหลักในการออกแบบแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”

กลยุทธ์ 3 Rights Cores ของไทยวา ประกอบด้วย

  • Right People: ไทยวาส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร โดยทุกวันของการทำงาน องค์กรยินดีรับฟังผลสะท้อนกลับการทำงานของพนักงานทุกช่วงวัย เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้คนทุกเจเนอเรชันสามารถอยู่กับไทยวาได้อย่างมีความสุข สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย
  • Right Quality: เรามุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านการ Upskill และ Reskill เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมได้อย่างอิสระ
  • Right Place: การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนให้พนักงานของเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia Thailand 2023 มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย มีเกณฑ์การพิจารณาจากความผูกพันและความพึงพอใจ การมีส่วนร่วม การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร และรางวัล HR Asia Digital Transformation พิจารณาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยในปี 2023 มีบริษัทในประเทศไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 286 บริษัท

Facebook Comments Box

About The Author