“อมตะวีเอ็น” มั่นใจเวียดนามแม่เหล็กแหล่งลงทุนสำคัญภูมิภาค เปิดพื้นที่นิคมฯ 4 โปรเจ็กต์พร้อมรับการย้ายฐานลงทุนทั่วโลก

“อมตะวีเอ็น” กางแผนโชว์ศักยภาพการลงทุนในพื้นที่นิคมฯในเวียดนาม 4 โครงการ บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ทั้งภาคเหนือ กลางและใต้ บนพื้นที่ 3,000 เฮกตาร์ หรือกว่า 18,000 ไร่ เน้นรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน FDI  มากกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ และตั้งเป้าปี 2567 เป็นแม่เหล็กนักลงทุนต่างชาติและสร้างรายได้เติบโต 15 – 20%

นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยในงานแถลงข่าว “AMATA Vietnam: Driving Progress in 2024 and Beyond” แผนกลยุทธ์และภาพรวมการลงทุนในปี 2567 ว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ที่กลุ่มอมตะฯได้เข้าไปลงทุนที่เวียดนาม ซึ่งเป็นพื้นที่ลงทุนเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก

นางสมหะทัย พานิชชีวะ

ซึ่งสะท้อนได้จากความสำเร็จของอมตะฯ ในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง และโครงการนิคมฯ ร่วมทุนกับพันธมิตรนานาชาติอีก 1 แห่ง ได้แก่ 1.นิคมฯ อมตะซิตี้ เบียนหัว 2.นิคมฯอมตะซิตี้ ลองถั่น 3.นิคมฯอมตะซิตี้ ฮาลอง และ 4.นิคมฯ กว่างจิ (Joint Venture) คิดเป็นมูลค่าลงทุนทั้งสิ้นกว่า 860 ล้านเหรียญสหรัฐ บนพื้นที่ดินที่ได้รับใบอนุญาติ 3,000 เฮกตาร์ (18,750 ไร่) ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทั้งหมดกว่า 200 บริษัทคิดเป็นมูลค่าลงทุนมากกว่า 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และทำให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 60,000 คน

สำหรับการพัฒนานิคมฯอมตะซิตี้ เบียนหัว ซึ่งเป็นนิคมแรกตั้งอยู่ที่เมืองเบียนหัว จ. ดองไน เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial Park) ถือเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนานิคมฯ อื่นๆ ของทั้งประเทศเวียดนาม ส่วนนิคมฯ อมตะซิตี้ ลองถั่น พัฒนาเป็นนิคมฯ ไฮเทคในพื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุนในภาคใต้ ซึ่งห่างจากสนามบินใหม่เพียง 10 นาที สำหรับภาคเหนือ นิคมฯ อมตะซิตี้ ฮาลอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.กว่างหนิง อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Economic Zone) ที่กำลังได้รับความสนใจสูงสุดจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีหลายด้านจากเวียดนาม

และเร็วๆ นี้อมตะยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก บริษัท Marubeni Corporation ในการเข้าถือหุ้น สัดส่วน 20% เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาดและการเงิน ส่วนนิคมฯกวางจิ (JV)ในภาคกลางเป็นนิคมร่วมทุนกับพันธมิตรอีก 2 ราย ประกอบด้วย Singapore Industrial Park J.V Co., Ltd (VSIP) และ Sumitomo Corporation ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

ปัจจุบันมีลูกค้าต่างชาติจำนวนมากสนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนาม ดังนั้นในปี 2567 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) มียอดขายที่รอโอน (Backlog) ประมาณ 60 เฮกเตอร์ และได้วางเป้าหมายรายได้เติบโต 15 – 20% 

Facebook Comments Box

About The Author