เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ยกทัพผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ร่วมงาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22”

บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ขนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตร่วมออกบูธในงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “Be Bright Life Insurance เมืองมั่งคั่ง อนาคตมั่นคงไปกับประกันชีวิต” เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการประกันชีวิต โดยมีนางสาวสิริพร พินิจมงคล (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ พร้อมทีมตัวแทนประกันชีวิตเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววสุมดี วสีนนท์ (ที่ 5 จากขวา) รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นางสาวสุมาลี รัตนเรืองประทีป (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), และนางสาวประภาพร ลิขสิทธิ์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

Facebook Comments Box

About The Author