“OXY แบรนด์ที่นอนเด็ก ที่ให้มากกว่านวัตกรรม จนเป็นแบรนด์ที่แม่เลิฟ ผลักดันยอดขายให้เติบโตกว่า 100%

แบรนด์ Oxy ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเด็ก ที่สามารถหายใจผ่านได้ มีที่มาจาก Oxygen ตัวช่วยสำคัญที่ช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ผนวกกับคำว่า  Oxytocin ฮอร์โมนแห่งความรักที่หลั่งออกมาระหว่างที่แม่กำลังให้นมลูก ถือเป็นสารตั้งต้นของแบรนด์ที่เกิดจากความรักของแม่ที่มีต่อลูก

ความน่าสนใจของแบรนด์ Oxy อยู่ที่ Innovation (นวัตกรรม) ที่พัฒนามาจาก insight หลักของแม่ และ Design (การออกแบบ) ที่เชื่อมโยงสัมผัสรักระหว่างแม่กับลูก ที่สุดของแบรนด์ อีกทั้งในเรื่องของการตลาดและฐานะของผู้แม่ ผู้มีประสบการณ์ จากการค้นคว้าข้อมูล งานวิจัย เทรนด์ต่างๆ นำมาสู่การให้ข้อมูล คำปรึกษาต่อกลุ่มลุกค้าผู้เป็นแม่มือใหม่ นับว่าเป็นก้าวที่ดีในการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น และเป็นที่รู้จักของตลาดมากยิ่งขึ้น ในแง่มุมของการสื่อสารที่จริงใจ ตรงไปตรงมา ให้ความสำคัญกับลูกค้า ทำให้ Branding ของ Oxy มีการก้าวข้ามจากแค่การการนำเสนอด้าน Functional และ Emotional Value เปลี่ยนแปลงจากจุดเริ่มต้นของความรัก เป็นแบรนด์ที่มีการบอกต่อและซื้อซ้ำมากที่สุดตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

คุณทิพย์-ทิพย์สุนันทา กระจ่าง และ คุณสิษฐ์-ชนาสิษฐ์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ คู่สามี ภรรยา ที่ร่วมกันพัฒนาและปลุกปั้นแบรนด์ Oxy ที่ผลิตเบาะนอนเด็ก ขึ้นมาในท้องตลาด มีเป้าหมายสำคัญในการทำธุรกิจนี้คือ 1. การทำให้การนอนของเด็กทารกมีความปลอดภัย สามารถหายใจผ่านเครื่องนอนที่ผลิตจากเทคโนโลยีของ Oxy ได้ 2. ช่วยลดความกังวลที่จะนำมาสู่ความเครียดในการเลี้ยงดูลูกของคุณพ่อ คุณแม่ลง และ 3. เราต้องการที่จะอยู่เคียงข้างคุณพ่อ คุณแม่ ในทุกๆ ช่วงวัยของลูก ผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องนอนสำหรับเด็กทุกช่วงวัยของ Oxy พร้อมให้คำปรึกษา ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธุรกิจของ Oxy

Oxy ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์ที่นอนเด็กทารกที่นำเรื่องของ Insight ของผู้บริโภคเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาสินค้าและการผลิตที่นำมาสู่คุณภาพที่ได้รับการยอมรับ เช่นเดียวกับเรื่องของการทำ Brand Purpose โดยจับเอาสิ่งที่เป็นเรื่องที่คุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ หรือที่กลุ่มลูกค้ามีความวิตกกังวล เข้ามาเป็นโจทย์เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนา ค้นคว้าวิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ดีขึ้นคลายกังวลในเรื่องความปลอดภัยในการนอนของลูก โดยมีไลน์ผลิตภัณฑ์ เบาะนอนทารก, ที่นอนทารก, ที่นอนและเบาะกันกรดไหลย้อน, เบบี้เนส ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

ในส่วนของการทำ Brand Purpose ของ Oxy นั้นจะเป็นการนำเอา Insight ของบรรดาคุณแม่มือใหม่เข้ามาเป็นตัวตั้ง โดยคนที่เป็นแม่กังวลว่าการนอนของเด็กทารกนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการและสมองของเด็กมาก key หลักคือมีเด็กจำนวนมากที่เสียชีวิตจาก SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) หรือโรคไหลตายในเด็กทารกจากการขาดอากาศหายใจ Oxy จึงพยายามคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การนอนของเด็กปลอดภัย และช่วยให้นอนหลับสนิทได้ยาวนานยิ่งขึ้น เพราะไม่ทำให้เด็กรู้สึกอึดอัด หรือร้อน พลิกตัวไปมา อันเป็นสาเหตุของการนอนหลับสั้นเกินไป จะส่งผลให้พัฒนาการทางสมอง และการเติบโตของเด็กช้าลง

หน้าที่หลักของ Oxy ที่ต้องการเข้าไปช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับเหล่าคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ และลูกค้าที่มีความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี โดยทั้งกลุ่มลูกค้าและแบรนด์ Oxy ต่างมีเป้าประสงค์ หรือ Purpose ที่ตรงกันในเรื่องของความปลอดภัยของเด็ก และช่วยให้เด็กได้นอนหลับสนิทที่ยาวนานยิ่งขึ้น

การสื่อสารให้ถึงกลุ่มลุกค้าการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของ Oxy จะเข้ามาช่วยสร้างการเชื่อมโยงด้านอารมณ์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ไปนำไปสู่การเป็น Brand Love ในที่สุด ซึ่งกลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เด็กเป็นตลาดที่การได้รับความเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสูงมา ดังนั้นแบรนด์ที่่คนรักมากที่สุด เชื่อถือได้มากที่สุดจึงเป็นแบรนด์ที่ถูกเลือกและบอกต่อกันมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็น Communication ที่ทรงพลังโดนใจบรรดาแม่ๆ ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

อย่างไรก็ตาม ใช่ว่า Oxy จะแค่สื่อสารเรื่องของ Innovation และ design ของสินค้านั้น Oxy ยังมีการนำเสนอในเรื่องของ Innovation Behind ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่จะไม่ผลิตสินค้าออกมาให้เหมือนแบรนด์อื่นๆ แต่จะผลิตออกมาให้ดียิ่งกว่า พร้อมๆ กับพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้กับตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยแบรนด์ Oxy เองก็ต้องการที่จะ Beyond ไปมากกว่านอน โดยเฉพาะกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเติบโตไปพร้อมกับเด็ก ทั้งที่นอนกันกรดไหลย้อนทารก เบาะกันกรดไหลย้อน หมอนช่วยให้เด็กหัวทุย ในอนาคตก็จะมีเก้าอี้ให้นม ที่นอนปูกับคอกขนาดใหญ่ ชุดเครื่องนอนสำหนับเด็กโตที่ต้องพกพาไปโรงเรียน ปรับเปลี่ยนพัฒนาไปตามโจทย์

นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้นำเทรนด์ในเรื่องของ Fairy tales collection ที่เป็นการ Design สื่อรักที่เป็นการนำเอาเรื่องราวของนิทานมาเล่าสู่การพิมพ์ลายลงผ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องนอนต่างๆ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกน่ารักน่าใช้ที่มาช่วยเสริมสายใยรัก และพัฒนาสมอง จนเป็นที่นิยมอย่างสูงในกลุ่มแม่ๆ นิทานเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมจินตนาการสำหรับเด็ก เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่ลูก ในช่วงระยะที่เด็กยังพูดไม่ได้จะเป็นการสะสม เรียนรู้ ทักษะภาษา การพูด การฟังเสียงพ่อแม่ เซลล์สมองจะพัฒนาเร็วที่สุดในช่วงนี้ Oxy จึงอยากเป็นส่วนช่วยคุณพ่อ คุณแม่ในช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของลูกผ่านนิทานบนลายผ้า ที่มาตอบโจทย์ของแบรนด์คือ Innovation Inside และ Pain point ของแม่ การถ่ายทอดความรักของพ่อ แม่ที่มีต่อลูกลงไปด้วย

แม้ Oxy จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดผลิตภัณฑ์ที่นอนสำหรับเด็กแต่ก็สามารถก้าวสู่ผู้นำในตลาดอย่างแข็งแกร่ง เพราะมีเป้าหมายในการเป็นเบอร์แรกๆ ที่กลุ่มคุณพ่อ คุณแม่จะนึกถึงในตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องนอน และของใช้สำหรับเด็ก “เราเชื่อว่า การที่แบรนด์จะส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับลูกค้า ต้องมาจากความเข้าใจอันลึกซึ้งถ่องแท้และประสบการณ์ รวมถึงมองเห็นปัญหาที่แบรนด์อื่นๆ อาจจะละเลยไป โดยเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยลดความกังวลเคียงข้างคุณพ่อ คุณแม่ สิ่งเหล่านี่คือกุญแจดอกสำคัญที่ผลักดันให้เราเกิดการพัฒนาแนวคิดสินค้าและประสบการณ์ใหม่เพื่อช่วยให้การนอนของเด็กปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา และเราจะไม่หยุดเรียนรู้และทุ่มเทที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง”

เป้าหมายสูงสุดของแบรนด์ Oxy คือการเป็น Top of Mind ของผลิตภัณฑ์เครื่องนอนเด็ก โดยได้วางแผนการตลาดอย่างรอบคอบรัดกุมและครอบคลุม ซึ่งคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งทาง Online และ Offline ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box

About The Author