ตรวจความพร้อม

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development และนายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ กรรมการบริหาร ธพส. เยี่ยมชมอาคารจอดรถ D (Depot)  ซึ่งรองรับรถยนต์ได้ จำนวน 1,600 คัน

.

โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. นำชมสถานที่ และการให้บริการตั้งแต่ระบบไม้กั้นพื้นที่จอดรถ บริเวณชั้น 1 ทางเดิน Sky Walk และสวนภูมิทัศน์ พื้นที่สโมสร และพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน (Read Cafe) บริเวณชั้น 2 ที่จอดรถ EV Charger บริเวณชั้น 3 และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) บริเวณชั้นดาดฟ้า ณ อาคารจอดรถ D (Depot) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

#ธพส #ศูนย์ราชการ #อาคารจอดรถ #DAD #แจ้งวัฒนะ

Facebook Comments Box

About The Author