เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนพื้นที่จัดงานมหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ร่วมส่งเสริมการให้โอกาสผู้ก้าวพลาดเริ่มต้นชีวิตใหม่ คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะ พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนพื้นที่ กรมราชทัณฑ์ จัดงาน มหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง ภายใต้แนวคิด ราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส ร่วมส่งเสริมการให้โอกาสผู้ก้าวพลาดเริ่มต้นชีวิตใหม่ คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซน A เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับ มหกรรมรวมพลคนหลังกำแพง เป็นกิจกรรมออกบูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพฝีมือผู้ต้องขัง เรือนจำ/ทัณฑสถาน พร้อมเชิญอดีตผู้ก้าวพลาดที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่างๆ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มคนหลังกำแพง พร้อมกิจกรรมเสวนา ภายใต้แนวคิดราชทัณฑ์แก้ไข คนไทยให้โอกาส

Facebook Comments Box

About The Author