ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 สาขา Health Promotion จากโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต”

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพในประเทศไทยและอินโดไชน่า ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการรณรงค์เพื่อการดูแลสุขภาพ ล่าสุดโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 ในสาขา Health Promotion จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย ณ Naga World Hotel & Entertainment Complex กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

มธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจและองค์กรสัมพันธ์ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย และอินโดไชน่า กล่าวว่า “รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 สาขา Health Promotion ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของโครงการ ‘แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ในด้าน สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมไทย ภายใต้ค่านิยม ‘Giving back to society’

“โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไปยังสถานศึกษาต่างๆ และจัดกิจกรรมโรดโชว์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรับรู้โครงการฯ ทั่วประเทศ เช่น ประกวดสื่อคลิปวิดีโอ และสื่อภาพนิ่ง (Infographic) และ ประกวดผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญและความรู้ในการบริจาคโลหิต โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดการประกวดแต่งเพลงสั้น ชวนบริจาคโลหิต และการประกวดร้อง เต้น และลิปซิงค์ “TikTok Challenge” รณรงค์ให้เยาวชนที่มีสุขภาพดีส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมแบ่งปันให้กับสังคมด้วยการเริ่มบริจาคโลหิต พร้อมกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันทำสิ่งดีๆ และปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็น ‘ผู้ให้’ ด้วยการบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นประจำทุก 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถสร้างผลกระทบด้านบวกให้แก่สังคม โดยให้เยาวชนมีความตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงการบริจาคโลหิตว่า เป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทย

ทั้งนี้ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) จัดขึ้นโดยองค์กร Enterprise Asia โดยมีจุดกำเนิดจากประเทศมาเลเซีย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกว่า 19 ประเทศทั่วเอเชีย โดยรางวัล AREA แบ่งออกเป็น 8 สาขา ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment), ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People), ด้านสุขภาพ (Health Promotion), ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership), ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance), ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership), ด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership) และด้านการรายงานผลด้านความยั่งยืนอย่างเปิดเผย (Corporate Sustainability Reporting)

Facebook Comments Box

About The Author