ศูนย์การค้าแพลทินัมให้การต้อนรับ ภริยาผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย

นายธงชัย ตันติสาธิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายพัฒนาธุรกิจ และนายสุวิทย์  วรรณะศิริสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางราห์มา เศรษฐนิงสี ภริยา ผู้บัญชาการทหารบกอินโดนีเซีย และคณะ ที่ให้เกียรติ เยี่ยมชมศูนย์การค้าแพลทินัม ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าแพลทินัม

Facebook Comments Box

About The Author