เปิดตัวแพลทฟอร์มนวัตกรรม Landlab Science Virtual Space สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน

 Landlab เปิดตัวแพลทฟอร์มนวัตกรรม Landlab Science Virtual Space สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตใหม่สําหรับเด็กและเยาวชน แลนด์แลป (Landlab) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวโครงการ Landlab Science Virtual Space เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในช่องทางออนไลน์ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยมีครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกัน และจุดประกายในการเรียนรู้และการพัฒนาวิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ของเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ           คุณกุสุมาวดี กรองทอง ผู้ก่อตั้งแลนด์แลป Landlab และ บริษัท เฮดแอนด์ฮาร์ท ครีเอทีฟแอนสตราทีจิค โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า แลนด์แลปเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว ด้วยแนวคิด การเรียนรู้ผ่านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติ โดยมี 4 แกนหลัก ได้แก่ เรื่องเกษตรปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเรียนรู้ตลอดชีวิต           แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเรียนรู้ในพื้นที่จริงของเด็ก ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่เด็ก ๆ…

Read More